Aktiviteter i Värmland

Aktiviteter/representation i Värmland 2022

Här ser ni vad som planeras under året i Mirum Värmland, samt att ni får en inblick i vad styrelsen i Värmland gör i form av möten och/eller samarbeten.

Vissa aktiviteter är klickbara och öppna för anmälning. Om texten inte är klickbar är aktiviteten ännu inte öppen för anmälning, eller så är den full, alternativt att det är det är en pilot som längre fram kommer bli en del av föreningen, dit alla medlemmar kan söka.

 • April

  • Familj. 17-24/4 – digital påskskattjakt i Värmland
  • Barn. 21/4 – dungeons & dragons
  • Region Värmland heldagskonferens i april. Ordförande & ledamot deltog
 • Maj

  • 3/5 – samarbete nu officiellt med studiefrämjandet Örebro-V
  • Barn. 7/5 – dungeons & dragons
  • 9/5 – ordförande representerade Mirum-Värmland i samverkansmöte med Anhörigstödet och Kultur- och fritidsförvaltningen
  • 17/5 – mirum-värmland i Vårruset
  • 18/5 -dialogcafé för psykisk hälsa. Mirum-Värmland-representanter deltog
 • Juni

 • Juli

 • Augusti

 • September

  • Föräldrar. 4/9. Walk & talk med musik-quiz
  • Föräldrar. 17/9. Walk & talk med musik-quiz
 • Oktober

  • Föräldrar. 9/10. Walk & talk med musik-quiz
 • November

 • December