Gratismedlem

Mirum bedriver för tillfället anordnad verksamhet i Värmland, Stockholm Närke, Skåne och Vänersborg/Trollhättan, med planer att utöka vart eftersom.

Föräldrar och anhöriga kan ansöka om medlemskap i vår sociala plattform på Facebook. Detta kostar ingenting. Här kan du se de träffar och aktiviteter som anordnas över Sverige. Du kan också söka efter vänner till barnen att träffa privat, eller om du själv vill bjuda in till träff.

Vår facebookgrupp riktar sig till alla medlemmar oavsett var du bor. Innan du godkänns behöver du svara på några korta frågor. Det här gör vi för att säkerställa att det enbart är de som tillhör vår målgrupp som beviljas inträde.

Vi har också ett flertal sektioner som riktar sig till specifika områden, de har sina egna facebookgrupper och dit kan du söka efter du blivit medlem i huvudgruppen.