Historik

Lisa och Jill

Lisa Edvinsson Sundberg som bor i Karlstad, startade i november 2015 en facebookgrupp, som hon i början kallade Lekgrupp för barn och ungdom med NPF. Detta för att försöka utvidga det sociala nätverket kring hennes äldsta son (2012) med autism och språkstörning. Så småningom växte gruppen och i början av januari 2016 blev Jill Dahlström från Stockholm medlem, och två månader senare började hon också anordna träffar för barnen. Hennes son (2009) har ADHD och autism nivå 1. Ett år efter att gruppen startades ändrades namnet till Tillsammans – lekgrupp för barn och ungdom med NPF och den lilla facebookgruppen hade börjat sprida sig över hela Sverige.

Efter ett par år smög sig tankarna på om att göra Tillsammans till en ideell förening och i början av 2021 tog de fart ordentligt. Lisa och Jill påbörjade det tidskrävande men roliga arbetet med att göra tankarna till verklighet. 11/4 – 21 bytte Tillsammans namn till Mirum och blev officiellt en ideell förening. Idag har över 5000 familjer i Sverige upptäckt oss, och kommit med i vår gemenskap.