Styrelsen

Lisa Edvinsson Sundberg
Sekreterare i Mirum. Lärare i särskild undervisningsgrupp

Jag heter Lisa och är sekreterare i Mirum-Tillsammans, som började som ett nätverk på sociala medier år 2015, och som har fortsatt att växa sig allt starkare efter att vi blev en ideell förening. Jag bor i Värmland med min NPF-familj. Jag startade nätverket med en djup önskan för förändring, att träffa fler i en liknande situation och för att bryta ofrivillig isolation. Jag jobbar som lärare i särskild undervisningsgrupp i Karlstad och är också sekreterare HippoCamp.

Jag vet hur lätt det är, och hur snabbt det kan gå, att hamna i någon form av utanförskap i samhället. Jag vet hur snabbt livet kan vända, och då vill jag att man snabbt ska kunna komma i kontakt med Mirum. Mirum är för mig ett stort kall – och flera som jag har träffat genom åren via Mirum – har blivit mycket nära vänner och har också förändrat mig på ett eller annat sätt. Vi har flätats samman i vår vardag och i våra livsöden. Ju fler familjer man möter, desto mer inser man vikten av Mirum och att vi finns, och jag ser det som mitt livsuppdrag att försöka få så många barn och ungdomar med NPF som möjligt att få ett gott liv.

Jag är en öppen, målmedveten och kreativ person som vill bidra till att Mirum sprids i Sverige, och att så många barn och ungdomar som möjligt med NPF ska kunna träffa andra barn och familjer på fritiden och känna att man tillsammans har en meningsfull samvaro. Jag vill bidra med ökad kännedom om vikten av insatser till vår målgrupp, verka för ökad psykisk hälsa och att våra medlemmar ska finna ett andrum där man kan vara sig själv fullt ut.

Jill Dahlström
Tillförordnad ordförande i Mirum. Medicinsk sekreterare

Barn med NPF ligger mig varmt om hjärtat då min son har ADHD och autism, och jag har under många år arbetat med barn som behöver extra stöd.

Jag började min resa med Lekgruppen – Tillsammans 2016 och är stolt att nu även vara en del av Mirum.

Vänner är viktigt för både mig sonen, därför kändes det helt rätt att engagera sig i Mirum, för att ge alla barn en chans till ett rikare socialt liv efter deras förutsättningar. Som NPF-förälder vet jag också hur ensam man kan känna sig och det vill jag göra allt för att motverka.

Catharina Nyman
Kassör i Mirum. Redovisningschef

Gemenskap och aktiviteter för barn med NPF har blivit ett viktigt engagemang för mig. Och via Mirum ser jag en möjlighet att påverka.

Jag kom i kontakt med Mirums föregångare, Lekgruppen – Tillsammans, 2017 via Facebook då jag letade aktiviteter för mitt barn. Sedan det har vi varit med på många lyckade träffar och både sonen och vi i familjen har fått nya vänner som har en liknande vardag och det är guld värt. I och med detta har jag insett hur lite det finns och hur svårt det är att hitta aktiviteter som fungerar och ger utbyte i glädje och träning.

Priya Oberoi
Ledamot i Mirum. Barnyogainstruktör och ABA certifierad

Sociala relationer är inte alltid ett enkelt kapitel i livet för barn och ungdomar med NPF, och inte för deras föräldrar heller. Att inse att ens barn inte har samma förhållningssätt till andra människor och sociala sammanhang, kan vara svårt och ta tid att förstå.

Min resa med Mirums föregångare, Lekgruppen – Tillsammans började 2018, för att Mirum är ett ställe som ger barnen möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar, tillsammans med andra.

Eva-Lena Holma
Ledamot i Mirum. Verksamhetsledare och säljare

Jag har under många år engagerat mig för barn och ungdomar med problematisk skolfrånvaro. Ofta är det barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser som drabbas när stöd i skolan uteblir. Båda mina barn har NPF och ett av dem har drabbats svårt av problematisk skolfrånvaro.

Genom Mirum har jag hittat sociala arenor för mig och min familj där vi kan tanka kraft och energi.

Engagemanget i föreningen bidrar till att mina barn inte hamnar i utanförskap.

I Mirum finns den förståelse för NPF som jag saknat då vi försökt att delta i vanlig idrottsverksamhet.

Tillsammans arbetar vi i Mirums styrelse för att du och din familj ska få tillgång till de aktiviteter och umgänge som borde vara en självklarhet för alla. Jag känner stor glädje och stolthet att vara med i Mirum och bidra till det.

Jonna Lundin
Ledamot i Mirum. Barnskötare/elevassistent

Utbildar mig just nu till syntolk på Fellingsbro Folkhögskola och industriell elektroniktekniker på KTC.

Jag har varit medlem i flera år och kände direkt att jag ville bli en del av Mirums styrelse när vi blev en ideell förening under våren 2021.

Jag är själv NPF-förälder, samt att jag har mycket kunskaper om NPF och kan bidra med idéer till att föra Mirum framåt.

Jag har jobbat både inom förskola, skola och särskola och har kunskaper inom TAKK (tecken som stöd) och lite teckenspråk. Jag brinner för att hjälpa andra och vill göra samhället mer tillgängligt och inkluderande för alla, oavsett funktionsvariation.

Susanne Öhman Thunström
Ledamot i Mirum. Manager Customer Training & Documentation

Min första kontakt med föregångaren till Mirum var på ett NPF informationsmöte i Karlstad. Samma kväll gick jag hem och ansökte om medlemskap i facebookgruppen. Jag kommer fortfarande ihåg vår första lekträff hösten 2018, sonens glädje och känslan av gemenskap.

Sonen har till och från haft det tufft i skolan. Efter ett antal kaosartade år i lågstadiet insåg vi att vi behövde lära oss mer för att kunna stötta honom. Idag har jag mer kunskap och vill använda den till att hjälpa andra familjer. Ingen ska behöva kämpa ensam.

Genom mitt engagemang i Mirum vill jag bidra till att våra älskade barn och ungdomar får tillgång till bra skolgång, anpassade fritidsaktiviteter och ges möjlighet att bygga nätverk. Jag tänker att tillhörighet skapar förutsättningar för en god hälsa och en känsla av framtidstro.

Maria Ekwall
Ledamot i Mirum. Brevbärare

Jag kom i kontakt med Mirum som då hette Lekgruppen – Tillsammans våren 2018, via Facebook, efter mycket googlande på internet. Vi fick ett varmt välkomnande på första träffen trots att min ena dotter ännu inte fått någon diagnos.

Har under åren förstått hur lite information och ”hjälp” det finns att få från samhället om hur man som förälder skall lösa t.ex. det sociala samspelet och hur svårt det är att veta vart man ska söka.

Jag vill vara en del av Mirum och göra vad jag kan för att hjälpa andra NPF-föräldrar.

Caroline Cederberg
Suppleant i Mirum.


Min familj består av min make, son och hund och vi bor i Årstaberg i Stockholm.
Alldeles nyligen avslutade jag en diplomutbildning till florist men i grunden är jag säljare från mäklarbranschen. På min fritid gillar jag att arbeta mycket med kreativa saker som till exempel att dreja, fotografera och måla.

Min son är född 2007 och har autism och språkstörning.

Mitt första möte med Mirum var på en badträff i Sköndal 2017 och då kände jag med en gång att i denna grupp kan man få vara sig själv utan förklaring.

Jag vet hur tufft det kan vara i skolan och hur lätt det kan vara att stanna kvar hemma i stället för att gå dit när man går på den ena motgången efter den andra. Vet också hur mycket barn med NPF kämpar för att passa in med sociala kontakter och jag vill hjälpa till och kämpa för psykisk hälsa och rätten att få vara accepterad fullt ut för den man är.

Jag hoppas att kunna bidra med bra idéer kunskaper och stötta en ofta förbisedd grupp, dvs barn med NPF och dess föräldrar.