Vår verksamhet

Vi vill ge barn och familjer med NPF möjlighet att bygga sociala nätverk och bryta ofrivillig ensamhet

Vi vill erbjuda barn (1-18 år) med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (läs om NPF på Attentions hemsida) möjlighet till en meningsfull fritid. Även barn där misstanke om NPF finns, och syskon utan diagnos är välkomna. Alla i familjen berörs av att ett barn har funktionsnedsättning och därför arbetar vi utifrån familjen som helhet när vi träffas.

Aktiviteter för barn och familjer

Vi erbjuder aktiviteter för barn där de får möjlighet till bland annat fysisk rörelse och stimulans, samt att utvecklas socialt och bygga sociala relationer. Vi finns där för hela familjen och arbetar utifrån barnet samtidigt som det stärker familjen som helhet.

Vi erbjuder även stöd direkt riktat till föräldrar genom möten som berör barnen eller föräldraskapet.

Vi anordnar aktiviteter där vi bor eller i närliggande landskap. Föräldrar har också möjlighet att söka och knyta kontakt med andra NPF-familjer över hela Sverige.